koolinoorte loomemaja
Praegusel ajal töötab 14 huviringi,
kus õpib rohkem kui 500 last!
koolinoorte loomemaja
Kolm tantsukollektiivi
ja akrobaatikaring
koolinoorte loomemaja
Kunstiring, keraamikaring
ja lennumudelismiring
koolinoorte loomemaja
Vokaalinstrumentaalansambel
koolinoorte loomemaja
Mälumängudeklubi, näitering,
käsitööring ja õmblusring
koolinoorte loomemaja
Seikluskasvatusring
ja mängude tuba

Administratsioon

/Анна%20Рентик
Анна Рентик
Direktor
Anna Rentik
Telefon
+372 3344290
mobiiltelefon
+372 5162424
e-mail
anna.rentikkjloomemaja.ee
/Татьяна%20Лёвина
Татьяна Лёвина
Õppealajuhataja
Tatjana Levina
Telefon
+372 3344286
mobiiltelefon
+372 53485359
e-mail
ljovinat59mail.ru
/Ольга%20Арик
Ольга Арик
Huvihariduse spetsialist
Olga Arik
Telefon
+372 3344286
mobiiltelefon
+372 59185222
e-mail
knlm.hhsgmail.com
/Эрика%20Языкова
Эрика Языкова
Direktori abi- asjaajaja
Erika Jazõkova
Telefon
+372 3344286
mobiiltelefon
+372 53037477
e-mail
infokjloomemaja.ee
/Катрин%20Леон
Катрин Леон
Projektijuht
Каtrin Leon
Telefon
+372 3356287
mobiiltelefon
e-mail
katrin.leonmail.ee

Kontakt

Tagasiside vorm

Saada e-mail

Meie huviklassid

Tantsuring "Arabesk"
Akrobaatikaring "Zagadka"
Breiktantsu ring "Mad Masters Crew"
HIP-HOP tantsurühm
Lennumudelism
Kunstiring
Keraamika ring
Käsitööring
Õmblusring "Stiil"
Vene rahvapillide orkester
Vokaalinstrumentaalansambel
Lauluring "Takt"
Näitering "Šanss"
Mälumängiklubi "Erudiit"
Seikluskasvatusring "Spekter"
Mängude tuba

...Palju huvitavaid ringe ja tegevusi põnevaid,
hulk uusi teadmiseid ja sõpru meid ees on ootamas...